Sammenhæng

sikring af sammenhæng i virksomhedens IKT ressourcer:
 - uden sammenhæng - spildte ressourcer

Konfigurering og/eller fejlfinding af IKT-infrastruktur såsom: