Soft-/Hardware 

sikring af en korrekt og hensigtsmæssig funktion af IKT i virksomheden
- hvis ikke det fungerer optimalt koster det penge! 

Installation og konfigurering af: